Beschrijving Project

Uitbreiding Grenslandhallen

Beschrijving Project

Bij de afsluiting van het protocol van 9 juni 2008 waar de Vlaamse regering de niet-rendementsgebonden middelen van LSM overhevelde naar de provincie Limburg werd voorzien dat aan de vzw Grenslandhallen 2 850 000 euro zou worden toegekend voor de uitbreiding en verdere uitbouw van de vzw Grenslandhallen met een arena en congrestheater.