Transnationale Universiteit Limburg - impulsfinanciering fase 2

Beschrijving Project

Het project tUL fase II wil nieuwe initiatieven realiseren in het studiegebied Biomedische wetenschappen en het domein economie. Daarnaast worden ook middelen voorzien voor een instellingsbreed beleid tav internationalisering en voor nog nader te bepalen tUL-activiteiten.

Het project focust op onderzoek als impuls voor de versteviging van de Limburgse kenniseconomie. Het project is gebaseerd op bestaande structuren en gericht op de ontwikkeling en uitbouw daarvan in een Euregionale context. Het doel van de tUL is om een structuur te ontwikkelen waarmee een euregionale brug wordt geslagen tussen de UMaastricht en UHasselt waardoor de onderzoekers optimale ruimte wordt geboden tot samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek, met tegelijkertijd een optimale interactie en toegankelijkheid voor de euregionale bedrijven en instellingen.