Beschrijving Project

Plinius

Beschrijving Project

Het project beoogde de herprofilering van het Plinius-project tot een cultuurtoeristisch stadsproject met als thema’s het Romeinse en middeleeuwse erfgoed, water en natuur en met daarin opgenomen een aantal restauratie- en investeringsprojecten die aansluiten op de historische kern van de stad.