Life Sciences

Beschrijving Project

Op 9 juli 2008 werd een voorstel ingediend bij LSM voor de financiering van het life sciencesplatform Limburg bestaande uit 2 onderdelen:

Naast deze personeelskosten worden tevens werkingsmiddelen voorzien (gewone werkingsmiddelen, promotie en communicatie, deelname aan beurzen en partnering meetings en buitenlandse reizen) evenals een overhead.

 De doelstelling is om nieuwe bedrijven te realiseren in de life sciencessector, de versterking van bestaande bedrijven via clustervorming en innovatieversterking en het halen van externe life sciencesbedrijven naar Limburg. Naast een reductie van de braindrain wordt ook een mogelijke reverse braindrain naar Limburg beoogd.