Infrastructuurwerken aan Terlaemenhof

Beschrijving Project

Circuit Zolder zet in zijn strategische lijnen van duurzaam ondernemerschap “Beleving” centraal. Er wordt een gevoel van ”aangenaam vertoeven” vooropgesteld. Naast het bedrijfsplan, dat focust op klantgerichtheid, budgettair evenwicht, professionaliseren en de kernactiviteiten, bestaat er ook een maatschappelijk plan. Dat plan steunt op 4 peilers: verkeersveiligheid (VME), milieu, dienstbetoon (Vlaamse Wielerschool) en economische ontwikkeling. Circuit Zolder bestaat meer dan 45 jaar en is medebepalend voor de identiteit van Heusden-Zolder en de regio. De provincie Limburg speelt een voortrekkersrol in het fietstoerisme. De ontwikkeling van het fietspark bestaat erin de authentieke kenmerken van de streek te koppelen aan de hedendaagse identiteit. Het fietspark kan fungeren als recreatieve attractiepool langsheen het fiets-en mountainbikeroutenetwerk. Voorwaarde hiertoe is dat het domein gemakkelijk toegankelijk is en voorzien is van multimodale faciliteiten: parkeergelegenheid, toeristische informatie, sanitaire voorzieningen, kleedruimtes, fitness/welnessruimte, administratief lokaal. Om dit te realiseren is de grondige verbouwing en restyling van Terlaemenhof absoluut noodzakelijk.

Op deze manier vormt het fietspark een uitvalsbasis om de ruimere omgeving aan de hand van het fietsroutenetwerk te ontsluiten. Met het fietspark wordt een ‘toeristisch pakket’ uitgebouwd gerelateerd aan Circuit Zolder wat imagoversterkend werkt voor Circuit Zolder, gemeente Heusden-Zolder en de provincie Limburg.