Herkenrode

Beschrijving Project

Een groot verleden met toekomst

Het grootse verleden van de cisterciënzerinnenabdij Herkenrode begint rond 1180 in het centrum van het graafschap van Loon. In 1217 wordt Herkenrode de eerste vrouwenabdij van de orde in de Nederlanden. Honderd jaar later is de abdij een druk bezocht bedevaartsoord. Na een bloeiperiode van twee eeuwen lijdt Herkenrode eind 16de en begin 17de eeuw fel onder de godsdienstoorlogen.Pas op het einde van de 17de eeuw weet de abdij zich te herstellen. Tot de Franse Revolutie kent Herkenrode een gestage groei en bloei. Daarna wordt ze volledig ontmanteld, verkocht en verdeeld. Tijdens de daaropvolgende twee eeuwen verval verdwijnen onder meer de kerk en het klooster.

 

Het project beoogt de restauratie van het abdijhoevecomplex in een ruimer geheel waarin een permanente tentoonstelling, duiding van de archeologische site van de abdij en een herstel van de waterhuishouding zijn opgenomen.