Erfgoedlogies

Beschrijving Project

Het project beoogde de herbestemming van monumentaal erfgoed naar verblijfstoerisme.

het project werd intussen stopgezet. De voorziene middelen werden herschikt naar o.m. de projecten Manifesta, Regiopromotie en The Sixties Bokrijk.