Design Factory-incubator/bedrijvencentrum/C-mine

Beschrijving Project

C-Mine wordt ontwikkeld tot een bovenstedelijk netwerk van creativiteitsfuncties met een sterke educatieve, economische, artistieke en recreatieve taakstelling. De projectaanvraag bij LSM heeft betrekking op de realisatie van een bedrijven­centrum creatieve economie met gaming incubator in het voormalige hoofd­gebouw van de mijnsite van Winterslag C Mine. De ontwikkeling van het bedrijvencentrum–incubator moet ondernemerschap in de creatieve economie ondersteunen.

 

Het stadsbestuur en LRM treden op als ontwikkelaars en beheerders van het vast­goed en van de exploitatie van het bedrijvencentrum-incubator. Beide partijen zullen hiertoe gezamenlijk een vennootschap oprichten.  De betrokken kennis­instellingen op niveau van Limburg, waaronder de Media en Designacademie, de KHLim, de PHL, EDM, … worden omwille van hun knowhow en relaties betrokken in het exploitatiebeheer van het centrum. De besprekingen hieromtrent zijn lopende. Het ontwerp van exploitatieplan gaat uit van een verlies de eerste vijf jaar; desbetreffend werd een continuïteitsverklaring door de stad Genk toegevoegd aan het dossier.

 

Voorliggend dossier bij LSM betreft de investeringen en inrichtingen op de site die op een totale kostprijs van 5 602 405,40 euro worden geraamd. Naast een bijdrage van LSM, LRM en de stad Genk is ook een EFRO-subsidie met bijhorende Vlaamse subsidie aangevraagd. Tussen LRM en de stad Genk zal een intentie­verklaring worden afgesloten die zal worden toegevoegd aan het dossier bij LSM.