Plinius

 

Beschrijving project

Het project beoogde de herprofilering van het Plinius-project tot een cultuurtoeristisch stadsproject met als thema’s het Romeinse en middeleeuwse erfgoed, water en natuur en met daarin opgenomen een aantal restauratie- en investeringsprojecten die aansluiten op de historische kern van de stad.

Project promotor

NV Plinius

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

Contact

Guy Schiepers, voorzitter NV Plinius

Tel: 012/800 000

E-mail: guy.schiepers@stadtongeren.be