Academisering kunstenopleiding

 

Beschrijving project

In het kader van de rationalisatiebeweging op initiatief van de Vlaamse gemeenschap (cfr. be­leidsverklaring Vlaamse Regering) en in het kader van het academiseringsproces van de inge­nieursopleiding is voorgesteld een associatieoverschrijdende samenvoeging van de ingenieurs­opleidingen tot één gezamenlijke ingenieursfaculteit industriële wetenschappen en technologie in Limburg tot stand brengen.

De academisering waarvoor een accreditatie van de ingenieursopleidingen en van de kunstop­leidingen noodzakelijk is, is sterk verbonden met de kwantiteit en de kwaliteit van het gele­verde onderzoek. Teneinde dit onderzoek voldoende sterk uit te bouwen wordt een impulsfi­nanciering gevraagd.

 

Contact