Ontdek Techniek.be

 

Beschrijving project

Het project heeft tot doel om in elke Limburgse basisschool techniek en wetenschappen aan te bieden op het leeftijdsniveau van de jongeren. Het bevat de volgende 6 onderdelen:

 

  • een wekelijkse techniek “DOE-dag” in de secundaire school (peterschool);
  • een jaarlijkse TECHNIEK-week,of het reeds bestaand, initiatief  in de secundaire school bestendigen;
  • een ondersteunende techniek-“mobiel” met didactisch materiaal (oefeningen en experimenten) met uitgewerkte lessenpakketten die permanent in de basisschool blijft onder peterschap van de secundaire school;
  • een ondersteunende website met een verzameling van uitgewerkte lespakketten aangeleverd door alle betrokkenen;
  • vakgroepwerking per regio met de nijverheidstechnische secundaire school en de meewerkende basisscholen om de werking bij te sturen, de inhoud van de mobiel aan te passen aan de eindtermen of eigen noden, interesse of wensen;
  • Vorming en ondersteuning voor de leerkrachten basisonderwijs van nieuwe oefeningen en experimenten in techniek en wetenschappen door de coördinator;

 

De provincie Limburg geeft evenwel logistieke ondersteuning en de deelnemende scholen, CLB en pedagogische begeleidingsdiensten dragen bij via hun lesuren/werkuren.

Project promotor

vzw LOOA

Universiteitslaan 3

3500 Hasselt

Beeldenbank