Ondersteuningsbureau voor de beheersing van Seveso-risico's

 

Beschrijving project

Met dit project wil de provincie via het PLOT een ondersteuningsbureau opstarten en uibouwen voor het voeren van een actief voorkomensbeleid dat gericht is op het beheersen van de gevolgen van een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen in de 34 Limburgse Seveso-inrichtingen. Het gecumuleerde risico van de 34 Seveso-ondernemingen in Limburg samen kan een potentiële invloed hebben op de gezondheid van circa 100 000 inwoners en kan een aanzienlijke economische schade veroorzaken. Zowel bij ondernemingen als bij de overheid is er een capaciteitsprobleem om regelmatig en doelgericht te kunnen oefenen.: een gemeenschappelijk centrum voor bedrijven en overheid (OBS) wil zich hierin via dit project specialiseren.

Project promotor

provincie limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Beeldenbank