Limburgse Biobank

 

Beschrijving project

Om het wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg in de provincie te stimuleren, wenst het Virga Jesseziekenhuis in samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg en de Universiteit Hasselt een Limburgse Biobank op te richten die alle stalen van de provincie Limburg voor wat betreft enkele kerncollecties zou vertegenwoordigen. De Biobank beoogt in eerste instantie een projectmatige uitbreiding en zal via netwerking van de individuele ziekenhuispartners dan verder worden uitgebreid om de hele provincie te bestrijken. Concreet zal de in uitbouw zijnde biobank van het Virga Jesseziekenhuis fungeren als centrale faciliteit van waaruit het netwerk zal ontspruiten en zijn de partners betrokken bij het verder ontwikkelen hiervan inzake staalverzameling, biobankgebruik en onderzoek. Het reeds aanwezige samenwerkingsakkoord afgesloten op 23 oktober 2008 tussen het VJZ, het ZOL en UHasselt, zal in het kader van het project en van het Netwerk Universiteit – Ziekenhuizen Limburg (NUZL) verder worden uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

Project promotor

Virga Jesseziekenhuis

Stadsomvaart 11

3500 Hasselt

Beeldenbank