Masterplan Regionale Natuurparken RLLK

 

Beschrijving project

Het project heeft betrekking op twee regionale natuurparken waarbij voor beide parken een duurzame ontwikkeling van de natuur- en landschapskwaliteit wordt nagestreefd: het natuurpark de Wijers en het natuurpark Bosland.

 Doelstellingen zijn:

 

  • het expliciteren en profileren van de streekidentiteit;
  • samenwerking en afstemming tussen gemeenten, sectoren en actoren bevorderen;
  • natuur- & landschapsherstel stimuleren bij particulieren, landbouwers, gemeenten, bedrijven en openbare besturen;
  • reveleren en in verband brengen van lokale geschiedenis en ecologische functies;
  • inwoners, bezoekers en gebruikers van de regio educeren over streek en natuur;
  • kwaliteitsvolle en gepaste toeristische en recreatieve vertaling maken van het landschap.

 

Mbt Bosland werd ook een LSM-dossier ingediend door het agentschap bos en natuur samen met de betrokken gemeenten als copromotor. Mbt voorliggend dossier vond afstemming plaats tussen het RLLK en het agentschap; in het dossier is uitdrukkelijk vermeld dat de middelen die in beide dossiers worden gevraagd andere acties betreffen en dat via geregeld overleg in de uitvoering hierover zal worden gewaakt.

Project promotor

vzw RLLK (Regionaal Landschap Lage Kempen)

Grote Baan 176

3530 Houthalen-Helchteren

Beeldenbank