Masterplan Regionale Natuurparken - RLKM

 

Beschrijving project

Het project heeft betrekking op 2 regionale natuurparken:

 

voor het rivierpark Maasvallei wil men de intrinsieke kwaliteiten van de streek ontwikkelen en benutten en in die zin de regio ontwikkelen tot een regio die landschappelijk en ecologisch het Vlaams gemiddelde ver overstijgt en die toeristisch op de kaart staat.

Concreet beoogt men regiomarketing via volgende doelstellingen:

 

  • het ruime rivierbed van de Maas uit te bouwen tot een ecologische hoofdweg en toeristische topper;
  • meer toeristische belevingswaarde voor het snoer van Maasdorpen;
  • punt- en lijnvormige landschapsstructuren versterken tot dragers van streekidentiteit;
  • nationaal en internationaal promoten van de Maasvallei.

 

voor het grenspark Kempen-Broek wil men een robuuste, grensoverschrijdende, leefbare en beleefbare keten van groengebieden op de grens van de beide provincies Limburg en Noord-Brabant uitbouwen. Er werd de voorbije jaren al geïnvesteerd in de natuur, het lanschap, de natuurbeleving en recreatieve routes.

Voor het Grenspark Kempen-Broek wilt men:

 

  • zorgen voor een sterke lokale verankering en betrokkenheid recreatieve mogelijkheden, relatie mens-natuur en stad-land);
  • verbindingen creëren met de omliggende gebieden zowel op terrein als in de vorm van samenwerking;
  • een impuls geven aan de lokale economie door de economie van de ecologie.

Project promotor

vzw RLKM

Winterslagstraat 87

3600 Genk