Muziek-O-Droom

 

Beschrijving project

Muziekodroom (MOD) is al sinds 1997 een bestaande en erkende partner in pop- en rockmuziek in Hasselt en Limburg. Doorheen de jaren heeft MOD naast de ontwikkeling van de eigen inhoudelijke werking, voortdurend geïnvesteerd in de uitbouw van een professionele infrastructuur. PHL-Music is er gekomen in een samenwerking tussen Muziekodroom en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). Omwille van die reden is de opleiding ook fysiek gestart in de schoot van MOD, kaderend in het doorgroeiverhaal en de mogelijkheden van het gebouw. In die zin is het nestelen van deze twee partners in het totaalgebouw ook een bevestiging van de functie die het gebouw al jaren heeft: een thuis voor de pop- en rockmuziek in en voor Limburg.

Uitgangspunt en basis van aankoop is dan ook de samenwerking tussen PHL en MOD om opleiding en activiteiten met elkaar te ontwikkelen in Hasselt. Momenteel wordt het gebouw gehuurd.

De provincie wenst het gebouw aan te kopen en wenst daarbij te werken met een erfpachtregeling in lijn met deze die reeds bestaat tussen de provincie en PHL en verdeling op basis van ruimtegebruik (+/- 40% PHL en 60% MOD). De provincie zal geen vergoeding vragen aan PHL en MOD, maar zal als eigenaar geen andere kosten dan deze van de aankoop aangaan. Aan MOD wordt verder geen subsidie verleend ter compensatie van het gratis zakelijk recht.

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Contact

Jos Dreessen,directeur        

Tel.: 011/ 23 71 12

E-mail: jos.dreessen@limburg.be