Kunstencentrum Belgie

 

Beschrijving project

Het projectvoorstel houdt de aankoop in van het als monument geklasseerde fabriekspand Koloniale Waren Janssen en Gilissen gelegen op en met grond, Koningin Astridlaan 85, 3500 Hasselt. Na de projectmatige huur 2005-2006 wordt het pand nu door Kunstencentrum België gehuurd met een jaarlijks opzegbaar huurcontract ifv de open circuitwerking.

De open circuitsite omvat naast het fabriekspand, ook de aanpalende, voormalige eigenaarswoning van de betreffende firma, ondertussen gekend als open circuit – huis Hoste (Koningin Astridlaan 81-83). In 2006 werd deze beschermde woning aangekocht door de vereniging en in gebruik genomen van de open circuitwerking. Het historische en architecturaal onderzoek, in functie van de gefaseerde renovatie en herbestemming van het Huis Hoste, is lopende. Afstemming van deze plannen op het beschermde fabriekspand is cruciaal voor het welslagen van het volledige project en wordt pas mogelijk na aankoop.

Project promotor

vzw Kunstencentrum België

Burgemeester Bollenstraat 54

3500 Hasselt