Tentoonstelling 1000 jaar Graafschap Loon

 

Beschrijving project

Een prestigieuze tentoonstelling in Alden Biesen - in samenwerking met tal van Limburgse heemkringen - met daaraan verbonden colloquia, een scholendag, een lerarendag, een kinderdag wil zes uitdagingen aangaan ter gelegenheid van de milleniumviering 2018 van het Graafschap Loon. Dit zijn tegelijk haar doelstellingen op korte en lange termijn:

  • De Loonse geschiedenis en cultuurgeschiedenis laagdrempelig en in al zijn facetten zichtbaar maken;
  • Het stimuleren van het historisch bewustzijn bij brede lagen van de bevolking zodat de eigen identiteit versterkt wordt, een noodzakelijke voorwaarde om een volwaardige en vandaag noodzakelijke, interculturele dialoog aan te gaan;
  • Het duurzaam stimuleren en inspireren van historisch onderzoek bij jongeren, bij historici en bij de leden van de talrijke geschied- en heemkundige kringen die de provincie telt;
  • Limburgse erfgoedbronnen blijven al te vaak onbestudeerd. Het ontsluiten van deze historische rijkdom en de daarmee gepaard gaande de publicatiestroom vormen een belangrijk steunpunt voor de groeiende, historische identiteit;
  • Het situeren van de Loons-Limburgse geschiedenis in een Europese dimensie en het stimuleren van de (taal) grensoverschrijdende samenwerking;
  • Het recreatief toerisme versterken met historische en culturele troeven, geen kunstmatig gecreëerd park maar een regio met sterke wortels in het verleden. Een verleden dat door gerichte branding 'Limburg Sterk Merk' een krachtige historische uitstraling kan geven.
  • Het duurzaam verankeren in de vorm van een permanente tentoonstelling met cataloog in het bezoekerscentrum van de Landcommanderij Alden Biesen, dat naast Poort op het Haspengouwse kastelenlandschap nu ook kan uitgroeien tot Poort op het graafschap Loon.

De tentoonstelling over de Loonse geschiedenis zal gedeeltelijk verlengd worden in het Spessart Museum van Lohr am Main (Beieren), een door de graven van Loon gestichte stad.

De Landcommanderij Alden Biesen zorgt voor infrastructuur, financiële, logistieke en administratieve ondersteuning. Co-promotor HiSAB, zorgt voor de inhoudelijke input.

Project promotor

DAB Alden Biesen

Kasteelstraat 6

3740 Bilzen

Contact

Patrick Cornelissen, directeur

Tel.: 089 51 93 93

E-mail: patrick.cornelissen@alden-biesen.be