Bestemmingsstudie Klooster Colen

 

Beschrijving project

Het project ‘Bestemmingsstudie Klooster Colen’ omvat een herbestemmingsonderzoek voor de Abdij Mariënhof. Abdij Mariënhof is momenteel nog bewoond door enkele zusters en is met haar architectonische waarde en rijk meubilair, haar herinneringen aan de Heilige Lutgardis, het reliekschrijn van de Heilige Odilia en de 12de eeuwse koorstoel van de Heilige Lutgardis, een toeristische trekpleister. Omdat de gemeenschap van de zusters van de Cisterciënzer-orde steeds kleiner wordt, is het voortbestaan van het klooster van Colen bedreigd. De kloosterorde heeft haar interesse uitgedrukt om mee te werken aan een haalbaarheidsstudie over de toekomst van de site onder voorwaarden dat de abdij en toebehoren eigendom blijven van de Orde, en dat de abdij een blijvende functie als bezinnings- en religieus centrum zal behouden.

Project promotor

vzw Zusters Onze-Lieve-Vrouw van Colen

Colenstraat 1

3840 Borgloon

Contact

Zuster Myriam Vrancken    

Tel.: 012 74 14 67