Accreditatering Limburgse ziekenhuizen

 

Beschrijving project

Het implementeren van een accreditatieproces zorgt in de ziekenhuizen voor een permanent monitoren en verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid in de Zorg.

Via accreditatie kunnen ziekenhuizen ook verantwoording afleggen aan patiënten, professionelen en maatschappij over de kwaliteit van zorg die ze leveren.

In het kader van dit project werden enkele interne audittrainingen georganiseerd. Interne audits worden uitgevoerd teneinde de implementatie van de procedures te controleren en te verbeteren en dragen bij tot een kwaliteitsverhoging van de zorg.

De begeleiding van het accreditatieproces in Limburg is handen van de vzw Hospilim Plus. 

Project promotor

vzw Hospilim Plus

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt