ERNAH

 

Beschrijving project

Personen met een niet-aangeboren hersenaandoening vertonen zeer diverse lichamelijk emotionele en cognitieve stoornissen waarbij deze personen en hun naaste omgeving dikwijls problemen ondervinden om terug te participeren in de maatschappij. De zorg en revalidatie komt op dit moment nog onvoldoende tegemoet aan de zorgbehoefte van een persoon met NAH. Naar schatting zou 2,8 personen op 1000 slachtoffer zijn van een niet-aangeboren hersenletsel. Als dit cijfer getransponeerd wordt naar Limburg, betekent dit een absoluut cijfer van 2373 personen op 838 500 inwoners (dd 1 jan 2010)

Het betreft steeds een blijvende hersenbeschadiging die niet het gevolg is van erfelijke of tijdens een zwangerschap opgelopen aandoeningen en die leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het gevolg is dat zij langdurig tot blijvend aangewezen zijn op hulpverlening omwille van de complexiteit van de zorgbehoeften: fysieke belemmeringen, aandachts-, concentratie en geheugenproblemen, karakterveranderingen, informatieverwerkingsproblemen,… Veel gekende NAH’s zijn hersentrauma’s door ongevallen, cerebrovasculaire accidenten, infecties in de hersenen, hersentumoren, multiple sclerose, ziekte van Parkinson…

Om de “zorg op maat” voor personen met NAH te verbeteren, werd via een voortraject, gefinancierd door LSM een haalbaarheidsonderzoek tot oprichting van een Euregionaal Referentiecentrum Niet Aangeboren Hersenletsels uitgevoerd.

Daarbij is de visie dat ERNAH vzw een referentiecentrum wil zijn dat zich ten dienste stelt van zowel cliënten, hun context als professionele hulpverleners (al dan niet in opleiding). De participerende stakeholders delen hun expertise waardoor er inhoudelijke verdieping en regionale verruiming mogelijk wordt gemaakt die instellings- en sectoroverschrijdend is. Indien mogelijk is de werking van ERNAH euregionaal.

Project promotor

vzw Mané

Schoolstraat 32

3630 Maasmechelen