Stedelijke ontwikkeling Lommel

 

Beschrijving project

De volgende projecten inzake de stedelijke ontwikkeling van Lommel worden in aanmerking genomen voor een subsidie van LSM:

  • ontwerp- en mobiliteitsstudie Stadslaan (kernontsluiting)
  • herziening BPA ter hoogte van cultureel centrum (planologische herziening)
  • ontwikkelingsvisie op de Singel (plan II)
  • masterplan nabestemming ontginningsplassen
  • GRUP Golf

Project promotor

Stad Lommel

Hertog Janplein 1

3920 Lommel

Contact

Johan Claes, Stadssecretaris

Tel.: 011/ 39 97 40

E-mail: johan.claes@lommel.be