Fusie hogescholen

 

Beschrijving project

Gezien de recente beslissing van de Vlaamse Regering i.v.m. de inkanteling van de academiserende opleidingen aan de hogescholen in de universiteiten

Gezien de bestaande strategische samenwerkingsverbanden tussen de Associatie Universiteit-Hogesholen Limburg en de Associatie KULeuven;

Gezien de gemiddelde schaalgrootte van hogescholen in Vlaanderen evolueert naar minimaal 8 000 studenten (terwijl de inkanteling het studentenaantal juist doet dalen), stelt zich de vraag naar een nauw samenwerkingsverband/fusie tussen de Hogescholen in Limburg.

Met dit project wil men door de inzet van een fusiemanager de volledige integratie van de PHL (autonoom gemeentebedrijf, vrij gesubsidieerd onderwijs) en de XIOS (Vlaamse Autonome gesubsidieerde hogeschool) bereiken. Deze fusie kan een sterke katalysator betekenen voor de regio vanuit de sterkte van beide instellingen:

 • complementair opleidingsaanbod met beperkte overlap die kan evolueren naar nieuwe opleidingen in functie van nieuwe behoeften op de arbeidsmarkt; het einddoel moet een voldoende ruim onderwijsaanbod in Limburg zijn en een aantal unieke opleidingen die in Vlaanderen en de Euregio van betekenis zijn;
 • sterk netwerk met CVO’s die enkele hogere beroepslopleidingen kunnen laten inkantelen binnen de hogeschool;
 • alternatieve opleidingsvormen kunnen bevorderd worden zoals afstandsleren, avondtrajecten, …
 • complementaire onderzoekscellen rond multidisciplinaire problemen;
 • aantrek van meer gespecialiseerde medewerkers;
 • sterke banden van PHL met het provinciebestuur en de provinciale scholen
 • sterke banden van XIOS met het GO
 • geografische ligging dichtbij elkaar;
 • vergroten van legitimiteit naar en samenwerking met de buitenwereld;
 • gewapend voor internationale concurrentie
 • kans als opmaat voor een nieuwe manier van werken, klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Om dit te realiseren moeten wetgevende initiatieven genomen worden, parallel met de integratie van de academische opleidingen.

 De fusie wordt gepland in 3 fasen:

1.      Principe akkoord  afsluiten (rol fusiemanager)

2.      Prefusie fase

-               opstart fusiecommissie

-               definitieve ondertekening van de fusie

-               samenstelling commissie

-               operationeel team olv fusiemanager

3.      Operationalisering

Het academiejaar na de ondertekening van de fusie start de nieuwe fusie-instelling.

Project promotor

PHL

Elfde Liniestraat 24 gebouw A

3500 Hasselt

 

Xios

Agoralaan gebouw H

3590 Diepenbeek

Contact