Innovatie in HR en arbeidsorganisatie

 

Beschrijving project

Het project bestaat uit het analyseren en begrijpen van de problematiek van zorgberoepen in de zorgregio Sint-Truiden en het vaststellen van prioriteiten voor de optimalisering van de personeelscapaciteit. Dit rapport zal de basis kunnen vormen toekomstig HR-beleid vanuit het concept van benchmarking.

Daarnaast ligt de focus van het project bij een innovatieve arbeidsorganisatie waarbij het arbeidspotentieel optimaal benut wordt in het ziekenhuis.

Voor beide doelstellingen wordt een pilootproject gerealiseerd in het St. Trudoziekenhuis waarbij aandacht gaat naar het in stand houden van de personele condities op korte en lange termijn om de tweedelijnszorg in de regio te continueren en de kwaliteit van de zorg te garanderen.

Via de POM, luik Zorgeconomie wordt ook het Mariaziekenhuis in Overpelt betrokken.

Project promotor

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

Diestersteenweg 100

3800 Sint-Truiden