Grensoverschrijdende gezondheidszorg

 

Beschrijving project

Het project ‘grensoverschrijdende gezondheidszorg’ beoogt de opmaak van een procedureboek in functie van de Europese richtlijnen naar aanleiding van de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Daarbij moet aandacht besteed worden aan de volgende aspecten:

  • de afstemming van het juridisch kader mbt de terugbetaling van de kosten door de sociale zekerheid aan de patiënt;
  • het afstemmen van het kwaliteitsgebeuren en de veiligheid (accreditering)
  • afstemming van de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van normering.

Het project heeft als doel een kader te creëren waarbinnen de gezondheidsinstellingen binnen de provincie op een correcte wijze zorg kunnen verschaffen aan buitenlandse patiënten.

Project promotor

AZ Vesalius

Hazelereik 51

3700 Tongeren