collectieve instroom en zorgacademie

 

Beschrijving project

De stijgende vraag naar kwalitatieve zorgverlening tengevolge van  de versnelde veroudering van de Limburgse bevolking en de transitie van de aanbodgestuurde zorgverlening naar een specifieke vraaggestuurde zorg op maat, maakt dat er nood is aan een innovatieve aanpak van de arbeidsmarktwerking met alle stakeholders in Limburg maar zeker ook in Vlaanderen. Zowel de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, de thuiszorg, maar ook de geestelijke gezondheidszorg, paramedische beroepen, …. ondervinden knelpunten in het vinden van én voldoende én geschikt personeel op alle niveaus om kwalitatieve zorgverlening nu en in de toekomst in te vullen.

In 2009  is in de schoot van POM Limburg en onder impuls van LSM het speerpunt zorgeconomie opgestart op vraag van de provinciale en lokale beleidsmakers en de sociale partners teneinde impulsen te geven aan de invulling van toenemende zorgbehoefte.

Via het Zorgplatform Limburg zet POM Limburg in op de klemtonen van Europa 2020, VIA en Flanders’ care: (1) arbeidsmarktwerking met duurzame tewerkstelling, (2) beleids- en cijfermateriaal, (3) innovatie zowel naar technische, medische en bouwtoepassingen, maar ook op gebied van slim tewerkstellen en arbeidsorganisatie (4) de ruimtelijke spreiding van vraag en aanbod van zorg en tewerkstelling en opleiding (5) levenslang leren met talentontwikkeling en kennisborging.

In het kader van de werking van het Zorgplatform Limburg wenst POM Limburg een aanvullende inzet op 2 belangrijke domeinen te realiseren :

1.      de meer dan 50 nu bekende projecten (maar op basis van de nieuwe prognosecijfers bevolking worden er de komende 8 jaar meer dan 100 nieuwbouw en verbouwprojecten verwacht)  bij werkgevers in de zorgeconomie begeleiden bij de collectieve instroom voor medewerkers gedurende de komende 3 jaren

2.      kennisdeling van resultaten van projecten om zo tot talentontwikkeling en behoud te komen en dit voor alle zorgorganisaties, zowel groot als klein en in alle sectoren van de zorgeconomie. De zorgacademie fungeert als platform en biedt een schaalgrootte waardoor alle organisaties kunnen deelnemen aan transitie van kennis en ervaringen en dit met beperkt budget.

Project promotor

POM Limburg

Kunstlaan 18

3500 Hasselt