Centrum Kankerbestrijding

 

Beschrijving project

Het huidig beleid rond oncopsychologie in Limburg is sterk gefragmenteerd tussen de verschillende ziekenhuizen en eerstelijnsgezondheidszorg. Het psychosociaal Centrum wil optreden als overlegplatform en ondersteuningscentrum oncopsychologie in Limburg.

In eerste fase wil het centrum 2 doelstellingen realiseren:

  • het opstarten van een overlegplatform, waarin alle inhoudelijke deskundigen samengebracht worden om het beleid rond oncopsychologie in Limburg te stroomlijnen en te komen tot één transmuraal zorgpad voor Limburg
  • het verzamelen en bundelen van bestaande kennis en ‘good practices’ over de oncopsychologische begeleiding van kankerpatiënten in een ontwikkelings- en ondersteuningscentrum. Deze kennis wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek rond nieuwe begeleidingsmethodes en het verspreiden aan eerstelijnsgezondheidszorg, oncologen en oncologische verpleegkundigen. Er zal gestreefd worden naar het aanbieden van opleidingen voor gezondheidswerkers en vrijwilligers.

In een tweede fase wil het centum haar derde doelstelling realiseren, die qua uitwerking afhankelijk is van de resultaten van de eerste fase. Op basis van de knelpunten en hiaten in het huidig zorgaanbod beoogt het centrum het zorgaanbod rond psychosociale begeleiding voor kankerpatiënten te optimaliseren.

Uiteindelijke bedoeling is het nastreven van een reguliere financiering van het zorgaanbod door de Vlaamse en Federale overheid. Overleg met het Riziv is lopende.

Project promotor

Oncologisch studiecentrum Erika Thijs vzw

Albrecht Rodenbachstraat 29 b 1

3500 Hasselt

Contact

Paul Van Limbergen, algemeen coördinator

Tel.: 0471/ 89 62 36

E-mail: paul.vanlimbergen@oncologischstudiecentrum.be