Limburgse Biobank

 

Beschrijving project

Om het wetenschappelijk onderzoek en de gezondheidszorg in de provincie te stimuleren, wenst het Virga Jesseziekenhuis in samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg en de Universiteit Hasselt een Limburgse Biobank op te richten die alle stalen van de provincie Limburg voor wat betreft enkele kerncollecties zou vertegenwoordigen. De Biobank beoogt in eerste instantie een projectmatige uitbreiding en zal via netwerking van de individuele ziekenhuispartners dan verder worden uitgebreid om de hele provincie te bestrijken. Concreet zal de in uitbouw zijnde biobank van het Virga Jesseziekenhuis fungeren als centrale faciliteit van waaruit het netwerk zal ontspruiten en zijn de partners betrokken bij het verder ontwikkelen hiervan inzake staalverzameling, biobank gebruik en onderzoek.

In een tweede fase van het project (van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2013) zal het netwerk van de Limburgse Biobank verder worden opengetrokken naar de Limburgse artsen en ziekenhuizen die wensen mee te werken aan projecten binnen de biobankcontext. Daarnaast zal de Biobankfaciliteit vanuit de basis worden versterkt door het uitbreiden van harmoniseren van de decentrale biobankactiviteiten. Ook in deze fase zal de Limburgse Biobank zich blijven focussen op dienstverlening en ondersteuning van de biobanknoden van de recent opgestarte wetenschappelijke onderzoeksclusters in het kader van het Netwerk Universiteit – Ziekenhuizen Limburg (NUZL). Een andere en significante ambitie is het koppelen van de Limburgse Biobank aan het virtueel Vlaams Biobanknetwerk dat vanuit het Centrum voor Medische Innovatie wordt opgestart. De investering vanuit LSM zou een belangrijke hefboom zijn om deze aansluiting te realiseren, en zal ervoor zorgen dat Limburg via de Universiteit Hasselt verankerd wordt in dit Vlaamse project. Bij afronding van het project zal aldus een professionele en volwaardige Limburgse Biobankstructuur bestaan, waarop een beroep kan worden gedaan ter ondersteuning van het translationeel onderzoek in Limburg en daarbuiten.

Project promotor

Jessa Ziekenhuis – campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11

3500 Hasselt

Contact