Zorgpark Kinrooi

 

Beschrijving project

De residentiële zorg in ziekenhuizen kampt met het probleem dat patiënten daar niet heel lang kunnen verblijven. Daarbij biedt de thuissituatie van de patiënt niet de mogelijkheid de gepaste zorg toe te passen. Er is m.a.w. behoefte aan een “tussenstation” waar patiënten tijdelijk kunnen verblijven. De patiënt wordt een hotelgast die gedurende een vast te stellen periode in een rustgevende en comfortabele omgeving verblijft.

In het haalbaarheidsonderzoek van het Zorghotel zullen meerdere formules onderzocht worden, zowel qua verzorging en organisatie als qua financiering:

1.     Het zorgverblijf of het herstelverblijf voor cliënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en die gedurende een periode van maximum twee maanden in het Zorghotel kunnen verblijven als herstel tot zelfredzaamheid en als overstap naar een verder verblijf in de thuissituatie. Het Zorghotel biedt zorg aan cliënten die niet meer in het ziekenhuis moeten verblijven voor medisch specialistische zorg, maar die wel nog extra, doch minder dure, zorg nodig hebben voor hij of zij weer naar huis kan.

2.     Het vakantieverblijf voor cliënten die thuis verzorgd worden door familieleden en daarbij ondersteund door mantelzorgers en georganiseerde thuisverpleging door gespecialiseerde externe diensten. Het Zorghotel stelt zijn accommodatie ter beschikking van deze cliënten alsmede voor de naaste omgeving die instaat voor de zorg van hun familielid. Het is een professionele en zorggediversifieerde onderbrekingsperiode voor de cliënt en zijn naaste omgeving. Het is een soort huis voor respijtzorg omdat de zorg thuis tijdelijk niet meer kan, terwijl een ziekenhuisopname niet nodig is of omdat de familie of de mantelzorgers het moeilijk hebben of nood hebben aan ondersteuning.

3.     Het dagverblijf voor cliënten met een zorgbehoefte en hun naaste omgeving die er eens een dagje tussen uit willen zijn of die op bepaalde dagen niet voor de dagelijkse verzorging kunnen instaan van hun familielid.

Het ultieme doel is dat de cliënten en hun naaste omgeving sterker en zelfverzekerder de thuissituatie (weer) aankunnen. De opname in de accommodatie is mogelijk na verwijzing door de specialist of de huisarts.

Project promotor

Gemeente Kinrooi

Breeërsteenweg 146

3640 Kinrooi

Contact