Rechten fase II

 

Beschrijving project

Aansluitend bij de goedkeuring van het Limburgplan 2006-2009 werd de onderwijsbevoegdheid van de tUL bij decreet uitgebreid met het studiegebied rechten (bachelor en master).

Voor de opstartfase, namelijk de academiejaren 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 voorzag de Vlaamse regering in het kader van het Limburgplan bij beslissing van 24 maart 2006 een bedrag van 5 mio euro (opstartfinanciering).

Vanaf het 4de academiejaar zal de opleiding wel in het nieuwe, reguliere financieringssysteem ingeschakeld worden. Dit heeft als gevolg dat de reguliere middelen met vertraging beschikbaar komen, het zogenaamde naijleffect. Omdat de tUl geen bestaande opleidingen zal afbouwen, zullen de tekorten voor Rechten ten gevolge van het naijleffect dus niet worden gecompenseerd. Ter compensatie besliste het directiecomité van LSM tot een aanvullende naijlfinanciering.

De voorliggende aanvraag van de Uhasselt voor een bijkomende LSM-krediet heeft betrekking op de opstartfinanciering. De start van de opleiding verliep meer succesvol dan verwacht (nl in 2008-2009: 271 instromende studenten en in 2009-2010: 260 instromende studenten) met een financieringsprobleem als gevolg gezien de toegekende opstartfinanciering berekend werd op een jaarlijkse instroom van 188 studenten rechten.

Na de opstartperiode van 3 jaar zal het reguliere financieringssysteem van het hoger onderwijs in Vlaanderen het overnemen en zullen alle studenten geteld en gefinancierd worden.

Project promotor

Universiteit Hasselt

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Contact

Marie-Paule Jacobs, Beheerder

Tel.: 011/ 26 80 07

E-mail: mariepaule.jacobs@uhasselt.be