Adlon

 

Beschrijving project

Het remediëren van de afnemende fysieke fitheid van de bevolking is een actiepunt van de Vlaamse regering waarbij acties vooral gericht zijn op de valide bevolking.

In tegenstelling tot de andere Vlaamse provincies, beschikt Limburg niet over een eigen erkend Sportmedisch Adviescentrum, waardoor Limburgse top- en amateursporters zich moeten beroepen op centra in andere provincies.

In Limburg ontwikkelen zich momenteel wel 2 sportmedische (advies-) centra:

  • voor valide sporters (Diepenbeek - Biomed) in samenwerking met ziekenhuizen Jessa en ZOL
  • voor sporters met beperkingen (Overpelt gelinkt aan het Revalidatie- en MS Centrum).

Aan het laatste project werd een LSM-subsidie toegekend van 46 500 euro voor een 1ste fase, namelijk het opstellen van een ondernemingsplan. (LSM-project 98)

Het Limburgs Sportmedisch adviescentrum (Adlon) hen voorzien in sportmedisch advies, sportmedische keuring en ondersteuning van regionale gezondheidsbevorderende initiatieven. 

Adlon is gebaseerd op een kostenbesparende samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en kennisinstellingen en groepeert tentatief en met behoud van eigen autonomie een aantal reeds lopende sportieve initiatieven binnen de provincie. Een samenwerkingsmodel kan uitgebouwd worden met PHL REVAL en Biomed/Life Science (aanwezige onderzoeksinfrastructuur), Limburgse Biobank en opleiding en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (wetenschappelijke en facilitaire ondersteuning (praktijkstages). Daarbij zijn de specifieke relaties met de ziekenhuizen een pluspunt, namelijk

  • voor de valide sporters met Jessa en ZOL
  • voor de sporters met beperkingen met het Mariaziekenhuis Overpelt.

Vanuit dit idee kan een sportmedisch centrum Limburg ontstaan met daarin 2 vertakkingen en een gecentraliseerd management. Dit concept vormt een bijkomende hefboom voor de Vlaamse middelen.

Project promotor

vzw Lisa

Agoralaan, gebouw A

3590 Diepenbeek