Rijvaardigheid senioren

 

Beschrijving project

Demografische studies tonen aan dat het procentuele aandeel van bejaarden en hoogbejaarden in onze bevolking verder toeneemt. Tegen 2030 zal de vergrijzing haar hoogtepunt bereiken.Deze bejaarden wensen terecht te participeren aan het maatschappelijke gebeuren en daarbij spelen autonomie en mobiliteit een belangrijke rol.

Uit ongevallenstatistieken blijkt dat bejaarden vanaf de leeftijd van 65 jaar per gereden kilometer een steeds hoger risico lopen om betrokken te geraken bij een verkeersongeval.

Er is nood aan een wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord advies over de rijvaardigheid van een persoon. Het Jessaziekenhuis wenst in een proefproject beroep te doen op het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt.

Het is de ambitie om bejaarden op deze manier bewust te maken van hun beperkingen tijdens het rijden en indien mogelijk, een gepersonaliseerd advies en training van vaardigheden te ontwikkelen zodat zij hun mobiliteit zo lang mogelijk kunnen handhaven.

 

De doelstelling van het project bestaat uit 2 elementen:

-          de haalbaarheid van een centrum voor diagnose en training van rijvaardigheid bij senioren verder te onderzoeken;

-          Het uitvoeren van een pilootproject met een beperkte groep van senioren om praktijkervaring op te doen met de methodieken voor diagnose en training in de rijsimulator.

Project promotor

vzw Jessa Ziekenhuis

Salvatorstraat 20

3500 Hasselt