Brandveiligheid jeugdinfrastructuur

 

Beschrijving project

Uit een onderzoek van de Provinciale Jeugddienst bij de lokale jeugdorganisaties blijkt dat bij 1/3 van de gebouwen met jeugdlokalen er binnen de 5 jaar grondige renovatiewerken nodig zijn om de werking van de vereniging niet in het gedrang te brengen.

Vlaanderen zet via de gemeentelijke jeugdbeleidsplanning in op brandveiligheid, maar de middelen blijken ontoereikend te zijn.  

Doel is dus om op korte termijn en waar mogelijk in overleg met de steden en gemeenten, een extra ondersteuning te voorzien voor brandveilige jeugdlokalen.

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt