Innovatiecentrum - Tech Transfer

 

Beschrijving project

In het Limburgplan waren middelen voorzien om het aandeel van Limburg in de innovatieprogramma’s van Vlaanderen te verhogen. Hiervoor waren 3 actielijnen voorzien:

-          innovatiestrategie

-          loketbegeleiding en matchmaking via het Innovatiecentrum Limburg (business development)

-          spin-offbeleid en patentenbeheer via TechTransfer Uhasselt

Deze strategie heeft onmiskenbaar vruchten afgeworpen, enkel en alleen nog maar in het hogere aandeel dat KMO’s hebben in de IWT-financieringsdossiers.

Derhalve wordt gepleit voor het continueren van 1 vast personeelslid bij het Innovatiecentrum Limburg.

TechTransfer Uhasselt heeft eveneens bijgedragen tot de afwikkeling van een vijftal belangrijke universitaire spin-offs. In relatie tot TechTransfer worden er echter essentiële beleidsvragen gesteld over 2 punten

1.      De werking van TechTransfer behoort tot het reguliere beleid van Vlaanderen. Daarbij moet de vraag gesteld worden of het de taak is van LSM om deze financiering te ondersteunen.

2.      De samenwerking met de Hogescholen die voornamelijk binnen de Limburgse associatie dienen tot stand te komen, is niet gerealiseerd.

 

Naast de beleidsaspecten komen er ook nog conceptuele vragen naar boven. Willen we de Limburgse Hogescholen steunen in hun werking, dan moet deze niet van bovenaf gestructureerd worden, maar binnen de eigen werking. Argumenten daarvoor zijn:

-          hogescholen hebben een andere doelgroep dan KMO’s

-          hogescholen hebben meerdere en kleinere dossiers

-          om succesvol te zijn moeten de projecten ingebed zijn in de eigen werking.

 

In overleg met alle betrokkenen wordt voorgesteld om tegemoet te komen aan de behoefte aan innovatie in Limburg door deze te blijven ondersteunen.

Principes die daarbij gehanteerd worden zijn:

1.      Geen versnippering van de TeTo middelen en behoud van de functie van het TeTo-bureau van de Uhasselt zoals voorheen.

2.      Erkenning van de specifieke dienstverlening van de hogescholen voor KMO’s en de nood aan middelen voor business development en project development.

3.      De blijvende noodzaak voor steun aan het Innovatiecentrum Limburg met een senior adviseur ten behoeve van KMO’s in Limburg en de toeleiding van deze KMO’s naar IWT-subsidies.

Project promotor

vzw Innovatiecentrum Limburg en Uhasselt

Contact