Jeugdherberg Hasselt

 

Beschrijving project

De stad Hasselt wenst in het kader van de PPS- oproep van Toerisme Vlaanderen en het strategisch plan van de Vlaamse Regering “Toerisme voor Allen”  een jeugdverblijf- infrastructuur (jeugdherberg) tot ontwikkeling te brengen voor jongeren en jonge gezinnen die via een lowbudget formule reizen of middels korte verblijven kennis maken met een stad of een streek.

De ontwikkeling van deze  jeugdverblijf infrastructuur in Hasselt steunt enerzijds op een breed toeristisch draagvlak en wordt anderzijds verbonden met een breed bestaand aanbod van muziek- en jongerencultuur.

De stad Hasselt stelt de verdere ontwikkeling van het toeristisch product als uitgesproken doelstelling voorop.  De aanpak hiervan wordt ondermeer vertaald in een toeristisch strategisch plan dat het onderzoeksbureau WES momenteel in opdracht van de stad Hasselt en met de steun van Toerisme Vlaanderen ontwikkelt en de onderhandelingen met Toerisme Limburg over een nauwe samenwerking rond de vermarkting van het product Hasselt.  Korte citybreaks zijn hierbij een van de belangrijkste doelproducten.

Met de beoogde infrastructuur wenst de Stad Hasselt van startend 12.500 overnachtingen te evolueren naar ca.16.500 overnachtingen voor lowbudget verblijven in de jeugdherberg Hasselt.

Project promotor

Stad Hasselt

Groenplein 1

3500 Hasselt