Acquisitiebeleid

 

Beschrijving project

De doelstelling van het project bestaat erin de economische ontwikkeling van Limburg te stimuleren door het aantrekken van buitenlandse bedrijfsinvesteringen.

De acquisitie van bedrijven en partnerships met derden die leiden tot bedrijfsinvesteringen en belangenbehartiging bij de regionale en federale overheden vormt daarbij de prioritaire opdracht.

Tot de activiteit van de samenwerking behoren het leggen van contacten, het onderhouden van netwerken,het permanent informeren over vestigingsmogelijkheden en voorwaarden, het opsporen van investeerders via een sectorale benadering en het faciliteren van een flankerend beleid.

Project promotor

LRM

Kempische steenweg 555

3500 Hasselt