Verhogen van de levenskwaliteit van gezinnen in armoede

 

Beschrijving project

Het project “Verhogen van de levenskwaliteit van gezinnen in armoede” focust op gezinnen op actieve leeftijd met kinderen en dit met oog op het verbeteren van het ontwikkelingsklimaat voor de kinderen.

Het project bevat 4 bouwstenen en 1 sluitsteen, nl.

 

  • afstemming en vorming van de bestaande hulpverlening op cliëntniveau met het oog op een gecoördineerde aanpak met de ocmw’s met het lokaal cliëntoverleg als belangrijke partner.
  • een goed ondersteunde pool van verzorgenden (75) inzetbaar in arme gezinnen opleiden. Het project zal hulpverleners en hun organisaties en de sociale omgeving versterken. Verzorgenden die werken in kansarme gezinnen worden intensief ondersteund via coaching door o.a. regiocoaches. Tenslotte wordt er een methodiek (draaiboek) ontwikkeld met een principe van eenheid in visie en uitvoering.
  • een experiment met het oog op sociale ondersteuning
  • wetenschappelijk onderzoek in functie van opvolging, methodiekontwikkeling, evaluatie en beleidsvoorstellen
  • een algemeen coördinatie- en vormingsluik als sluitsteen

 

De provincie zal de projectleiding opnemen, ondersteund door een begeleidingsgroep van stakeholders, en werkt daarbij samen met diverse bestaande partners in het werkveld, namelijk de ocmw’s, erkende voorzieningen in de welzijnssector die met gezinnen in armoede te maken hebben, diensten gezinszorg, eventueel klussendiensten en mogelijke externe experten

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Beeldenbank