Mobiliteitspark Terlamen

 

Beschrijving project

Vzw Terlamen kiest er voor de ecologische footprint van circuit Zolder tot nul te herleiden. Een concrete doelstelling is CO2 neutraal te worden. Verder beoogt de vzw hierdoor enerzijds een positievere uitstraling die ook belangrijk is in het kader van het verkrijgen van de milieuvergunning en anderzijds een belangrijke besparing op de elektriciteitskosten.

 Met het oog hierop werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door NV Zonnecentrale Limburg.

De studieresultaten geven aan dat twee windturbines van minimaal elk 2 MW voldoende energie kunnen leveren om te voorzien in de eigen elektriciteitsbehoeften en daarenboven voldoende groene energie opleveren om de CO2-uitstoot van de race-activiteiten te compenseren.

 De studie heeft ook de ruimtelijke haalbaarheid van het project afgetoetst en positief beoordeeld

Project promotor

vzw Terlamen

Terlaemen 30

3550 Heusden-Zolder