Patient Safety

 

Beschrijving project

Het patiëntveiligheidsonderzoek staat hoog op de agenda van de Wereldgezondheidsorganisa­tie en de EU, en ook in Vlaanderen (Vlaams regeerakkoord) en Limburg (beleidsnota eregou­verneur Stevaert 2008). De Limburgse ziekenhuizen hebben in de afgelopen jaren initiatieven ter zake genomen en geïnvesteerd in de uitbouw van patiëntveiligheid. De Uhasselt heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidseconomie en managementaspecten van patiëntveiligheid en recent ook in onderzoek met een meer medi­sche invalshoek. Er werd een samenwerkingsverband gerealiseerd met de Limburgse zieken­huizen en de KULeuven. Het research coördinatieteam bestaat uit professoren van de Uhasselt, de KULeuven en verte­genwoordigers van de ziekenhuizen ZOL, Jessa en UZ Leuven. De coördinatie is in handen van dhr. Erwin Bormans (ZOL en Uhasselt) en Prof. Dr. A. Vleugels (KULeuven) 

Thans wordt voorgesteld een onderzoeksprogramma uit te voeren met volgende onderzoekslij­nen:

 

  • een nulmeting in de Limburgse ziekenhuizen van het voorkomen van vermijdbare inciden­ten met schade voor de patiënt;
  • een kostenstudie uit te voeren op de data die resulteren uit onderzoekslijn 1;
  • Uitwerken van gerichte verbeteringsacties en –technieken;
  • Ontwikkelen en evalueren van het potentieel om patiëntveiligheid te verbeteren vanuit een netwerkbenadering.

 

De output van dit onderzoek omvat 12 researchpapers en 4 PhDs patiëntveiligheid. Het onderzoek zal gevoerd worden door 7 onderzoekers.

 De Limburgse ziekenhuizen hebben op 20 november 2009 het voorstel unaniem gunstig gead­viseerd.

Project promotor

Ziekenhuis Oost-Limburg

Schiepse Bos 6

3600 Genk