Limburg China Desk

 

Beschrijving project

De Limburg China Desk werd op vraag van de provincie opgestart in het kader van werking van de POM. Het hoofddoel is contacten te onderhouden die gericht zijn op het creëren van belangstelling bij Chinese investeerders voor Limburg als vestigingslocatie of als handelspartner. De China Desk is eveneens het aanspreekpunt voor Limburgse bedrijven die interesse hebben om hun activiteiten uit te breiden naar China. De China Desk wil zijn doel realiseren door:

 

  • de uitbouw van een China info-punt;
  • een organisatiepunt voor ontvangst van Chinese delegaties in Limburg;
  • de uitbouw van een  netwerk van partners met contacten in China;
  • de organisatie van events en evenementen om de eigen werking kenbaar te maken en de interesse voor China te versterken.

 

Limburg China Desk verzorgt de regiopromotie en fungeert als communicatiepunt voor kandidaat investeerders uit China, een van de belangrijkste economische grootmachten met een sterk potentieel.

Het project is verankerd: lokaal (stad Bree met zusterstad Yangzhou), provinciaal (past in het economisch beleid van de provincie en deelname Shanghai 2010); Vlaams (samenwerking met FIT en Agentschap Ondernemen); federaal (samenwerking met Chinese-Belgian Chamber of Commerce). Verder biedt het project logistieke steun voor de jumelages van de Limburgse steden en gemeenten enerzijds en bedrijven en werkgeversorganisaties anderzijds.

Project promotor

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Beeldenbank