Onderhoud fietsroutenetwerk door erkende sociale werkplaatsen

 

Beschrijving project

De provincie Limburg staat bekend als fietsprovincie bij uitstek en is immers een pionier met betrekking tot het alom gekende knooppuntensysteem. Het is dan ook van belang te blijven investeren in een continu en degelijk onderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk, als essentiele succesfactor om het groeiend aantal fietstoeristen te blijven aantrekken.

Dit betekent dat zowel de kwaliteit van het wegdek als deze van de omgeving ten alle tijd moet worden gegarandeerd over alle gemeenten heen. Bepaalde onderhoudsactiviteiten moeten aanvullend op bovenlokaal niveau georganiseerd worden met oog voor:

  •  zwerfvuilproblematiek;
  • onderhoud van de toeristische infrastructuur (picknickplaatsen met spotters, fietskiosken, infoborden);
  • manuele snoei- en borstelwerken;
  • vrijmaken van kruisingen;
  • signaleren van gebreken langsheen het netwerk.

 De bedoeling van het project is bijdragen aan een duurzame tewerkstelling van bijzondere doelgroepen (via het stelsel van de sociale economie).

 In het kader van het Limburgplan besliste de Vlaamse Regering dd. 2005-07-08 om middelen vrij te maken voor sociale economie.

Na een periode van samenwerking met De Wroeter (Kortessem) voor Zuid-Limburg en De Biehal (Lommel) voor Noord-Limburg, ihkv het Limburgplan aangeduid voor dit onderhoud, werd eerst een deel van de kosten gedragen door het Vlaams Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale Economie. Voor de periode van 1 oktober 2008 t.e.m. 30 september 2009 heeft de vzw Toerisme Limburg de samenwerkingsovereenkomsten met de Wroeter en de Biehal en het convenant met de provincie verlengd/ hernieuwd en de financiering van de loonkosten zelf gedragen.

Project promotor

Provinciebestuur Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Beeldenbank

Contact

Bruno Bamps, directeur afdeling economie

Tel.: 011/ 23 74 12

E-mail: bruno.bamps@limburg.be