Energiesnoeiers-Isolatieteams

 

Beschrijving project

De provincie Limburg wil in 2020 een klimaatneutrale provincie zijn onder meer door het terugdringen van de CO2 uitstoot. Doorgedreven isolatie in de bestaande woningen levert hiertoe een belangrijke bijdrage en is bijgevolg dé grote prioriteit. Vooral in de woningen van de kansengroepen kan aanzienlijk vooruitgang worden geboekt. Zij wonen immers vaak in slecht geïsoleerde woningen. Bovendien speelt bij deze groep ook een financiële drempel.

De provincie Limburg wil via “energiesnoeiers-isolatieteams” een extra inspanning doen om woningen van kansengroepen te laten isoleren via teams uit de sociale economie.

Bedoeling is om de (financiële) drempel bij kansengroepen te verkleinen met het oog op investeringen in isolatie, waardoor enerzijds een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de CO² uitstoot en waardoor anderzijds de energiekosten van de betrokken groep worden beperkt.

Project promotor

provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt